Wskazany w testamencie, a uprawnienia dziadka i babci sporządzającego testament

Wskazany w testamencie, a uprawnienia dziadka i babci sporządzającego testament

Sporo osób wie, że istnieje takie coś jak zachowek. Ten wpis poświęcony będzie pewnej instytucji, która jest mniej znana, a która też ma zabezpieczeń byt osób blisko spokrewnionych ze spadkodawcą.

Instytucja ta, dotyczy także przypadków, gdy został sporządzony testament. Może też dlatego, że testamenty nadal sporządza stosunkowo mało osób, mało kto o niej słyszał. Do tego dotyczy dziadków spadkodawcy, a więc sytuacji która nie występuje często – wnukowie zazwyczaj przeżywają dziadków.

Chodzi o artykuł 966 kodeksu cywilnego.

Dziadek i babcia zmarłego jeżeli znajdą się w niedostatku, mogą oczywiście żądać alimentów na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym od bliskich. Gdyby jednak takich bliskich nie było lub z innych przyczyn nie mogliby oni udźwignąć obowiązku alimentacji, a żadne z nich nie otrzymało tego spadku w testamencie, to znajdzie zastosowanie art. 966 k.c.

We wskazanym przypadku dziadek i babcia zmarłego mogą zwrócić się do osoby wyznaczonej w testamencie o dostarczenie środków utrzymania w stosunku do potrzeb i do wartości otrzymanego spadku. Taki spadkobierca będzie mógł się uwolnić od tego „alimentacyjnego” świadczenia poprzez zapłatę dziadkom jednej czwartej wartości otrzymanego spadku.

Leave a Reply