Przepadek laptopa/komputera, a utrata danych

Przepadek laptopa/komputera, a utrata danych

Gdy organy ścigania zajęły Twój sprzęt komputerowy, a nie masz kopii zapasowej, ani nie wysyłałeś dokumentów czy zdjęć rodzinnych do chmury, nie wszystko jeszcze stracone.

Po pierwsze, możesz zostać uniewinniony, wtedy wszystko odzyskasz.

Po drugie, sąd ma możliwość orzeczenia przepadku tylko plików (danych) rozpowszechnianych bądź nielegalnie posiadanych baz danych, w tym programów. Taką możliwość wskazał Sąd Najwyższy (I KZP 12/08 – Uchwała – końcowa część uzasadnienia) i doktryna zdaje się być podobnego zdania.

Trzecia opcja, dla tych którzy mieli mniej szczęścia i sąd orzekł przepadek całego komputera lub tylko dysku, to konieczne będzie złożenie wniosku o zwrot danych znajdujących się na nośniku, którego przepadek orzeczono. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2013 r. II AKz 233/13 wskazuje, że gdy orzeczono przepadek nośnika danych, skazany ma prawo odzyskać dane na nim się znajdujące. Wniosek ten znajduje oparcie w art. 230 § 2 k.p.k., dane te jako zbędne dla organów ścigania powinny podlegać zwrotowi, a sąd nie ma podstawy, by orzec ich przepadek.

Leave a Reply