Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku

Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku

Wcześniej poruszana była kwestia względnie drobna, a o konsekwencjach niewielkich, bo dotycząca tylko przygranicznej roślinności.

Właściciel nieruchomości powinien zawsze zważać co na niej się dzieje, ponieważ taka nieuwaga może prowadzić do niepożądanych skutków. Jeżeli na niej na stałe nie przebywa, winien od czasu do czasu ja odwiedzić.

Pozwalanie na przechodzenie i przejazd przez nieruchomość może się skończyć zasiedzeniem służebności. Tolerowanie słupa, okablowania, rur lub innych urządzeń może mieć podobne konsekwencje. Szczególną jednak ostrożność właściciel powinien zachować, gdy sąsiad coś buduje.

Sąsiad przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia może tym urządzeniem lub budynkiem przekroczyć granicę i częściowo posadowić je na Twojej działce. Różnie bywa na placach budowy, do takich sytuacji też dochodzi. Jeżeli zrobił to specjalnie, umyślnie, to będzie co do zasady jego problem, by sytuację tę naprawić.

Jednak, gdyby doszło do takiego naruszenia z winy nieumyślnej (tak takie przypadki mogą się zdarzyć, np. gdy właściciele nie znają rzeczywistego przebiegu granic, niedołożenie staranności, by zapoznać się dokumentacją, czy błąd ze strony wykonawcy) to musisz bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwić się temu przekroczeniu.

Jeżeli właściciel się nie sprzeciwi natychmiast, to nie będzie mógł później żądać, by sąsiad zabrał ten swój budynek/urządzenie i przywrócił Twoją nieruchomość do stanu poprzedniego.

W przypadku braku sprzeciwu, może się okazać, że w wyniku przekroczenia granicy, szkoda będzie niewspółmiernie wielka, wtedy sąsiad także będzie musiał przywrócić stan poprzedni. Nie ma co ryzykować i lepiej zadbać o złożenie sprzeciwu. Wyliczanie szkody i ocenianie jej współmierności bywa dość płynnym zagadnieniem.

Ostatecznie więc właściciel może zostać jedynie z możliwością żądania wynagrodzenia za ustanowienie służebności lub wykupienia tej części nieruchomości, która straciła dla niego znaczenie gospodarcze, a sąsiad uzyska poszerzenie swoich włości.

 

Leave a Reply