Meldunek czy miejsce zamieszkania

Meldunek czy miejsce zamieszkania

Meldunek jest jedynie kwestią administracyjną, stwierdzenia w urzędzie gminy, że zamieszkuje się stale pod określonym adresem.

Miejsce zamieszkania, jest to miejscowość w której się przebywa z zamiarem stałego pobytu, czyli ta, w której ześrodkowują się główna aktywność życiowa. Tak elastycznie identyfikuje miejsce zamieszkania kodeks cywilny.

Miejsce zamieszkania nie musi się on pokrywać z adresem meldunkowym. Ze względu na wzrastającą mobilność obywateli, konieczność uzyskania zgody właściciela na zameldowanie, często adresy meldunkowe pozostają jedynie fikcją. Fikcja ta jest wygodna dla sądów i powodów, bo przesyłając pod ten adres korespondencje, często traktuje się ją jako doręczoną po awizowaniu. Po wycofaniu jednak tego adresu z dowodów osobistych, meldunek tym bardziej traci na znaczeniu.

Nie należy jednak tych dwóch pojęć mieszać. W sprawach cywilnych meldunek może być dowodem zamieszkania pod określonym adresem, ale o niczym nie przesądza. Osoba zameldowana może nie zamieszkiwać, a ktoś kto nie jest zameldowany może mieć miejsce zamieszkania. Ewentualne nakazanie opuszczani lokalu w ramach eksmisji jest niezależne od zameldowanie, które nie stwarza żadnego prawa do zamieszkania, od tego jest własność i najem. Meldunek jest sprawą administracyjną, która może być załatwiona równolegle. Podobnie wymeldowanie załatwiamy w urzędzie, toczy się postępowanie administracyjne. Wymeldowanego nie można jednak wyrzuć z mieszkania, bez wyroku sądu i pomocy komornika.

Dlatego meldunek jest brany pod uwagę np. przy automatycznym dopisaniu do spisu wyborców, przypisania dziecka do określonej placówki edukacyjnej, czy niektórych innych kwestiach administracyjnych w gminie. Poza tym, wskazuje na konkretny adres.

Miejsce zamieszkania wskazuje tylko miejscowość i decyduje o właściwości sądu, miejscu zawarcia umów, miejscu zamieszkania dziecka i podopiecznych.

Od lat władze obiecują, że obowiązek meldunkowy zniosą, jednak za każdym razem jest to odkładane na przyszłość. Zakończenie fikcji meldunku wymaga tak naprawdę zastąpienia systemem elastycznym, który pozwoli państwu na „śledzenie obywatela”, w innym wypadku poszukiwanie w celu doręczenia korespondencji administracyjnej czy sądowej może stać się przedsięwzięciem wymagającym wynajmowania agencji detektywistycznej. Na razie adres zameldowania pozwala w wielu wypadkach znaleźć rodziców danej osoby, a to zawsze jakiś początek w poszukiwaniach.

Leave a Reply