Meldunek czy miejsce zamieszkania

Meldunek jest jedynie kwestią administracyjną, stwierdzenia w urzędzie gminy, że zamieszkuje się stale pod określonym adresem. Miejsce zamieszkania, jest to miejscowość w której się przebywa z zamiarem stałego pobytu, czyli ta, w której ześrodkowują się główna aktywność życiowa. Tak elastycznie identyfikuje miejsce zamieszkania kodeks cywilny. Miejsce zamieszkania nie musi się on pokrywać z adresem meldunkowym.…
Czytaj dalej