Kategoria: Uncategorized

Czym się może skończyć wznoszenie budynku na cudzym gruncie?

W poprzednim wpisie poruszana była kwestia przekroczenia granic nieruchomości przy wznoszeniu budynku lub urządzenia. Dziś ponownie zajmiemy się kwestią wznoszenia urządzeń i budynków. Czytelnik, któremu nie jest obce pojęcie zasiedzenia nieruchomości, może pominąć następny akapit, uważam jednak że warto sobie i w tej materii coś odświeżyć. Samoistny posiadacz gruntu, to osoba która włada tym gruntem…
Czytaj dalej

Delikatna zachęta finansowa na mediację w nowych regulacjach

Wzięcie udziału w mediacjach, uprawnia do obniżenia opłaty stałej lub stosunkowej.

Zmiany w kosztach cywilnych spraw sądowych

W sierpniu 2019 roku, nastąpiły delikatne zmiany w opłatach sądowych w sprawach cywilnych.

Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku

Właściciel nieruchomości powinien zawsze zważać co na niej się dzieje, ponieważ nieuwaga może prowadzić do niepożądanych skutków. Jeżeli na niej na stałe nie przebywa, winien od czasu do czasu ja odwiedzić.

Meldunek czy miejsce zamieszkania

Meldunek jest jedynie kwestią administracyjną, stwierdzenia w urzędzie gminy, że zamieszkuje się stale pod określonym adresem. Miejsce zamieszkania, jest to miejscowość w której się przebywa z zamiarem stałego pobytu, czyli ta, w której ześrodkowują się główna aktywność życiowa. Tak elastycznie identyfikuje miejsce zamieszkania kodeks cywilny. Miejsce zamieszkania nie musi się on pokrywać z adresem meldunkowym.…
Czytaj dalej

Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka. Podobnie brzmią i niestety często są mylone. Jedno jednak jest regulowane przepisami kodeksu cywilnego – zadatek (art. 394), a drugie nie

Przepadek laptopa/komputera, a utrata danych

Gdy organy ścigania zajęły Twój sprzęt komputerowy, a nie masz kopii zapasowej, ani nie wysyłałeś dokumentów czy zdjęć rodzinnych do chmury, nie wszystko jeszcze stracone. Po pierwsze, możesz zostać uniewinniony, wtedy wszystko odzyskasz. Po drugie, sąd ma możliwość orzeczenia przepadku tylko plików (danych) rozpowszechnianych bądź nielegalnie posiadanych baz danych, w tym programów. Taką możliwość wskazał…
Czytaj dalej

Adwokat dla każdego, czyli nowy art. 80A w kodeksie postępowania karnego – obrońca z urzędu.

Wraz z licznymi zmianami w procedurze karnej, postanowiono dać wszystkim oskarżonym prawo do żądania adwokata z urzędu. Oczywiście pozostała stara podstawa, oparta na prawie do żądania obrońcy z urzędu, gdy ze względu na sytuację, oskarżony nie jest w stanie ponieść kosztów obrony. Od 1 lipca 2015r. w postępowaniu sądowym ( i tylko sądowym – nie…
Czytaj dalej

wypowiedzenie umowy nie przysługuje? zrzeczenie się prawa do wypowiedzenia

Zlecenie jest jedną z częściej zawieranych umów. Często korzystamy z rożnego rodzaju usług, a te są wprost umowami zlecenia lub pozostają do nich na tyle podobne, że stosowane są do nich przepisy o umowie zlecenia. Przykładem może być np. karnet na siłownię, basen, uniwersytety, licea, przedszkola itp. Przedsiębiorcy, chcąc zapewnić sobie pewną stałość przychodów i…
Czytaj dalej

Reklamacja usług telekomunikacyjnych, czyli co robić, gdy operator nie wywiązuje się z umowy

Reklamacja usług telekomunikacyjnych, czyli co robić, gdy operator nie wywiązuje się z umowy Witam, wszystkich, którzy zawędrowali na stronę mojego bloga. Od rozpoczęcia działalności prawniczej we Wrocławiu zastanawiałem się co pisać na blogu, jakie problemy poruszać. Trudno wybrać, jest tyle tematów do omówienia i tyle problemów, na które odpowiedzi szukacie w internecie. Niestety problemy prawne…
Czytaj dalej