Zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka

Podobnie brzmią i niestety często są mylone. Jedno jednak jest regulowane przepisami kodeksu cywilnego – zadatek (art. 394), a drugie nie. Dlatego należy uważać co jest na dokumencie potwierdzającym wpłacenie pieniędzy przed wpłaceniem reszty kwoty, choć zawsze brany jest pod uwagę także zamiar stron, to jednak czasami taki zapis może przesądzić sprawę. Niesie to za sobą pewne konsekwencje, zwłaszcza przy odstąpieniu od umowy. Od umowy odstępujemy zaś, gdy druga strona jej nie zrealizuje (nie wykona usługi, dostarczy towaru).

Zajmiemy się w pierwszej kolejności zadatkiem.

Jeżeli wręczyliśmy zadatek, powiedzmy 400 zł i odstępujemy od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu na jej wykonanie, możemy żądać zwrotu dwu-krotności tej kwoty, czyli 800 zł. Gdy to my otrzymaliśmy zadatek, a wręczający się nie wywiązuje z umowy, to po odstąpieniu możemy zadatek zachować.

Co do zasady w przypadku wykonania umowy, zadatek zaliczany jest na poczet świadczenia głównego (np. ceny)

Uwaga! Zadatkiem nie będzie wpłata całej kwoty, czy nawet 50%

Uwaga!! Dotyczy to tylko odstąpienia od umowy, jednostronnego oświadczenia.

Uwaga!!! Wpływ na treść uprawnień może mieć zarówno umowa stron, jak i panujące zwyczaje.

Zadatek podlega zwrotowi, w normalnej wysokości jeżeli:

1. rozwiązania umowy (umową stron, sądownie, podobnie wypowiedzenie umowy, zwolnienie z długu, spełnienie warunku rozwiązującego)

2. niewykonanie umowy nie jest winą żadnej ze stron

3. za niewykonanie umowy odpowiedzialność ponoszą obie strony

Teraz słów parę na temat zaliczki.

Łatwiej zapamiętać, że sama nazwa wskazuje jedyny jej istotny aspekt, czyli zaliczenie na poczet świadczenia. Natomiast w wypadku niewykonania umowy podlega zwrotowi.

 

Leave a Reply