Delikatna zachęta finansowa na mediację w nowych regulacjach

Wzięcie udziału w mediacjach, uprawnia do obniżenia opłaty stałej lub stosunkowej.